ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง พร้อมตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนที่ลงพื้นที่ จำนวน ๑๓ โรงเรียน และมอบหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่อีกจำนวน ๓๒ โรงเรียน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายทางการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนได้ขับเคลื่อนให้ตรงจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีกำลังใจการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษา เป็นวันที่สองของสัปดาห์

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:06:40 อ่านแล้ว 63
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.