ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้   นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อ


นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้   นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมคณะลงพื้นที่นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:21:39 อ่านแล้ว 70
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.