ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประชุมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา2566 ฉบับที่ 394/2565


เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิ กลุ่มบริหารวิชาการ งานแนะแนวการศึกษาต่อ เข้าร่วมประชุมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา2566 เพื่อร่วมรับฟังแนวปฏิบัติในการศึกษาต่อของนักเรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:จิตรพร อัศวาวุฒิ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:06:41 อ่านแล้ว 36
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.