ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประชุมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา2565 โดย สพม.สกลนคร ฉบับที่ 395/2565


เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางกานดา ดาบโสมศรี กลุ่มวิชาการ งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการการแข่งทักษะวิชาการ เข้าร่วมประชุมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา2565 โดย สพม.สกลนคร ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมรับฟังแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ณ ห้องประชุมอความารีน โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:กานดา ดาบโสมศรี/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:08:51 อ่านแล้ว 257
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.