ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา ครอสเวริด์ เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ ฉบับที่ 397/2565


เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางกานดา ดาบโสมศรี ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา ครอสเวริด์ เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ (VTEA Crossword A-Math Kumkom All Star Thailand 2022) ชิงถ้วยเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และผลการแข่งขันของนักเรียน ดังนี้ 1.รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่นมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา 1.1นางกานดา ดาบโสมศรี ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2.ระดับชั้นม.ปลาย รับโล่รางวัลระดับประเทศ อันดับ 6 2.1. นายธนากร ราชสินธุ์ 3.ระดับชั้นม.ต้น ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับประเทศ 3.1. เด็กชายพงศ์พันธ์ ทาวงศ์ษา 3.2.เด็กหญิงฐิตาพร ทองคำบุตร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:กานดา ดาบโสมศรี/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:16:06 อ่านแล้ว 27
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.