ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคำตากล้า ครั้งที่ 2/2565 ฉบับที่ 399/2565


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคำตากล้า ครั้งที่ 2/2565 ดำเนินการตามโครงการ “ปฏิบัติการสกลนคร 90 วัน ปราบปรามผู้ค้า ค้นหาผู้ติด เป็นมิตรกับชุมชน” โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร (ศป.ปส.จ.สน.) โดยมี นายไพโรจน์ ฦาชา ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาร่วมกัน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ณ ห้องประชุมอำเภอคำตากล้า ชั้น 2 ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:21:58 อ่านแล้ว 39
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.