ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล U18 ลีค ประจำปี พ.ศ.2565 ฉบับที่ 401/2565


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มกิจการนักเรียน การแข่งขันกีฬาฟุตบอล U18 ลีค ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่าง รร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ VS รร.โพนงามศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับผู้เรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ในโอกาสนี้ นายดลตรี มนทาน้อย หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับทีมฟุตบอลโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผลการแข่งขัน “รร.ครส. 1-2 รร.โพนงาม” การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:30:22 อ่านแล้ว 118
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.