ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ให้การต้อนรับคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 402/2565


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการตรวจเยี่ยม ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นางมณีรัตน์ พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.สกลนคร นางสาวดวงธิดา ทุมกิจจะ ศึกษานิเทศก์ สพม.สกลนคร นางวราภา สามาอาพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.สกลนคร และนางสุภารัตน์ อัฐประจง ศึกษานิเทศก์ สพม.สกลนคร ประจำสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษา รับฟังปัญหาจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รายงานผลการบริหารสถานศึกษา เพื่อร่วมกันดำเนินการแก้ไขต่อไป สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกัลยานมิตร ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:40:34 อ่านแล้ว 67
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.