ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ฉบับที่ 404/2565


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร โครงการ รด.จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมกับ พ.ต.อ.วีระโรจน์ กรวยสวัสดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคำตากล้า นายไพโรจน์ ฦาชา ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอคำตากล้า นายบูรณะ ศรีสุราช นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นแบบอย่างที่ดี สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมการปลูกป่า ทำความสะอาด ณ สวนสาธารณะหนองสามขา ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:46:58 อ่านแล้ว 46
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.