ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โครงการเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรอรับภัยพิบัติ ประปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 405/2565


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร โครงการ รด.จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรอรับภัยพิบัติ ประปีงบประมาณ 2565 โดยสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร กิจกรรมรับรู้ ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาตามพระราโชบาย แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการเป็นวิทยาพิเศษ ร่วมกับ พ.ต.อ.วีระโรจน์ กรวยสวัสดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคำตากล้า นายไพโรจน์ ฦาชา ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอคำตากล้า นายบูรณะ ศรีสุราช นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นแบบอย่างที่ดี สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ สวนสาธารณะหนองสามขา ผลการดำเนินการเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:49:17 อ่านแล้ว 70
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.