ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่17พฤศจิกายน2565


มื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดยผศ.ดร.นิศาชล  ฤาแก้วมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ออกให้บริการวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวกาศึกษาต่อ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่คณะ ได้เปิดสอน โดยได้รับความร่วมมือและต้อนรับจาก  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:23:41 อ่านแล้ว 73
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.