ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดโครงการขยับกายสบายหุ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยา


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวาริชวิทยาจัดโครงการขยับกายสบายหุ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:55:47 อ่านแล้ว 59
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.