ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ยินดีต้อนรับคณะผู้นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร


ท่านผู้อำนวยการชวลิต อวนป้อง พร้อมทั้งท่านรองผู้อำนวยการพุทธชาด แสนอุบล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ยินดีต้อนรับคณะผู้นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตาม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ที่ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:35:53 อ่านแล้ว 25
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.