ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 43/2565


วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
พร้อมด้วย นางสาวสมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม โดยมี นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมต้อนรับและนำนิเทศตรวจเยี่ยม
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565    เวลา 08:54:23 อ่านแล้ว 22
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.