ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แ


วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ ท่าน คือนายสุนทร ศรีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐริกา ยาทองไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล นายปรีใหม่ วังวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม นางสาวพุทธชาติ แสนอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา นางสาววริสรา ชินวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง และนายสุชาติ ธุรพระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา โดยมี นายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนที่มีรองผู้อำนวยการเข้ารับการประเมินในครั้งนี้เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมศรีจำปา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
 

 
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:15:15 อ่านแล้ว 31
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.