ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้ตรวจเยี่ยม และสำรวจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนพังโคนวิทยาคม


วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ภายหลังเสร็จสิ้นจากการประเมินผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้ตรวจเยี่ยม และสำรวจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ซึ่งในครั้งนี้ได้เกี่ยวข้าวในแปลงเกษตรของโรงเรียนพังโคนวิทยาคม และชื่นชม ผู้บริหาร ครู นักเรียนที่ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม สนุกกับการเรียน
 

 
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:22:34 อ่านแล้ว 31
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.