ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์


วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โดยมี นายสังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ผู้บริหาร และ    คณะครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ร่วมการต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยม ซึ่งในครั้งนี้ท่านผู้บริหารได้นำเรียนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียนการสอน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รวมไปถึงอาคารสถานที่ ที่ชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:29:04 อ่านแล้ว 41
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.