ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การเข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ท่านรองผู้อำนวยการพุทธชาด แสนอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ได้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยมีนายมงคลชัย รัตนอ่อน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเป็นประธานกรรมการ นายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลพัฒนศึกษา นายอาทิตย์ ขูรีรัง  ผู้อำนวยการท่าแร่ศึกษา ร่วมเป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมศรีจำปา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:02:47 อ่านแล้ว 15
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.