ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงไม่สนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล


โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงไม่สนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล
โดยมีมาตรการป้องกันดังนี้
1. ผู้บริหารและคณะครู บุคลาการทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
2. ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกันการทะเลาะวิวาท
3. ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เฝ้าระวังใน – นอก สถานศึกษา
4. สถานศึกษาอาจจะบันทึกเทปการแข่งขันให้ดูในเวลาที่เหมาะสม
5. ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด (การใช้เงิน การใช้อินเทอร์เน็ต)
6. ตรวจสอบการมาสายของนักเรียนและครูผู้สอน
7. รณรงค์ให้ความรู้หยุดการเล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบ
8. หากพบเห็นการเล่นพนันบอล ให้รีบแจ้งผู้เกี่ยวข้องทันที

 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:36:28 อ่านแล้ว 16
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.