ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ


วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ ท่าน 
นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓ ท่าน
 ได้แก่
1.นางสาวอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา
2.นางสาวอมร สมพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตคต์วิทยา
3.นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
โดยมีนายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวิริชวิทยา
 
 
 
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:01:29 อ่านแล้ว 34
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.