ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดสกลนคร ฉบับที่ 408/2565


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายสการ หันจางสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมด้วยนายธนัท ชาวหะศรี เข้าร่วมการประชุมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนที่ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อแสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ห่างไกลจากยาเสพติด เปิดโอกาสในอาชีพนักเตะในอนาคตหรืออาชีพด้านพลศึกษาต่อไป ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายวสันต์ สาระนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการและสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมการประชุมาอย่างพร้อมเพรียงกัน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:สการ หันจางสิทธิ์/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:26:38 อ่านแล้ว 55
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.