ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นำนักเรียนวงโยธวาทิต ร่วมบรรเลงพิธีเปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายคำตากล้านาแต้ ฉบับที่ 409/2565


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายสุนทร บรรดาศักดิ์ ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไปราชการนำนักเรียนวงโยธวาทิต ร่วมบรรเลงพิธีเปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายคำตากล้านาแต้ สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาบริการชุมชน สถานศึกษาในเขตบริการ สร้างเวทีให้นักเรียนกล้าคิด กล้าเรียนรู้ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม แสดงความสามารถให้กับชุมชนได้รับรู้ชื่นชมบุตรหลานของตนเอง สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:สุนทร บรรดาศักดิ์/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:27:51 อ่านแล้ว 47
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.