ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Support System : SSS) และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ฉบับ410/2565


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Support System : SSS) และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ http://www.ay-software.in.th/krs/ โดย ดร.พินิจ มีคำทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร และ นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์ ครู โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร เพื่อใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ”ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย เหมาะสม” สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมอความารีน โรงเรียนรำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน ลิงค์ภาพ:https://drive.google.com/drive/folders/1_cqNrRvx4JhMzQS5xR_V9GYiU3tuQPCg?usp=share_linkอบรม

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:29:02 อ่านแล้ว 71
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.