ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ฉบับที่ 412/2565


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปราชการร่วมโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดการศึก ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องภูสกล โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลการเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:ประชาสัมพันธ์ สพม.สน./ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากันลิงค์ภาพ https://drive.google.com/drive/folders/1C4YCHkQrGGqgudAEve8w3k_EbGGXMvE3?usp=share_link

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:31:31 อ่านแล้ว 54
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.