ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

หยุดการพนัน เชียร์ฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ รร.ครส.


โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.สกลนคร ร่วมรณรงค์ ไม่สนับสนุน การเล่นพนันฟุตบอล มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกัน ด้วยการเชียร์บอลให้สนุก หยุดการพนัน สร้างสรรค์สังคมแห่งคนดี ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี แก่นักเรียน

ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด กำกับดูแลการใช้เงิน การใช้อินเทอร์เน็ต

ยกระดับการเฝ้าระวังในทุกมิติ เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาท

ตรวจสอบการมาสายของนักเรียน และครูผู้สอน

ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งใน และนอกสถานศึกษา เพื่อยกระดับการเฝ้าระวัง

รณรงค์ให้ความรู้ หยุดการเล่นพนันบอลทุกรูป

รับชมผ่าน www.youtube.com หรือ ช่องทางออนไลน์ เปิดให้นักเรียนรับชมในเวลาที่เหมาะสม หรือ ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้

หากพบเห็นการเล่นพนันทุกรูปแบบ ให้รีบแจ้งผู้เกี่ยวข้องทันที

ตามแนวนโยบาย : นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพม.สกลนคร

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:59:11 อ่านแล้ว 68
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.