ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาน


วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓ ท่าน
 ได้แก่
๑.นายอธิวัฒน์ วงษาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒.นางเนตรนภา ธุรารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
๓.นายธีรวุฒิ ชมภูแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)
โดยมี นายวิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
นายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมศรีพรหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 
 
 
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:58:29 อ่านแล้ว 47
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.