ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึ


วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ ท่าน
 ได้แก่
๑.นางนิตยา คำชมภู รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
๒.นางนงลักษณ์ ชาญนรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม
โดยมี นายวิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
นายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 
 
 
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:01:53 อ่านแล้ว 108
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.