ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 67 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 67 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
แนะแนวการศึกษา ฯ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ครูแนะแนว และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ แนะแนวการศึกษา ฯ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8
ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี


 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:49:42 อ่านแล้ว 39
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.