ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 69 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 69 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะผู้บริหาร
และคณะครู โรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
“เนื่องในวัน
ปิยมหาราช 23 ตุลาคม” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดินเป็นประธานในพิธี
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรี
ย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:52:16 อ่านแล้ว 32
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.