ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 71 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 71 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
  วันที่  26 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสว่างแดนดิน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปรึกษาหารือ พร้อมทั้งเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม Student Care ให้กับคณะครู ซึ่งเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนสว่างแดนดิน ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:54:28 อ่านแล้ว 48
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.