ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 73 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 73 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
  วันที่ 27 ตุลาคม 2565  นายทอง ธารานุกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เปิดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4 โดย ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา 2/1
โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:56:09 อ่านแล้ว 49
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.