ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  สพม.สกลนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน


วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
มอบหมายให้ นายวิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 
พร้อมด้วย นายบุญธรรม อ้วนกัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมการต้อนรับ ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ซึ่งคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้นำโดย
นายเรืองยศ ปันศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ พร้อมด้วยคณะ จำนวน ๙ ท่าน
 
 
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:32:57 อ่านแล้ว 62
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.