ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่29พฤศจิกายน2565


เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565  ศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “4 ทศวรรษ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ” ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร โดย ฝ่ายบริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆที่ทาง ศูนย์การพัฒนาภูพานฯ ได้จัดแสดงขึ้น

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:09:17 อ่านแล้ว 105
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.