ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 82 / 2565


นายอำเภอโพนนาแก้ว มาเป็นประธานในพิธีเลี้ยงรับส่งผู้บริหาร

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 1 ธันวาคม 2565    เวลา 12:57:37 อ่านแล้ว 52
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.