ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า ฉบับที่ 415/2565


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า เพื่อขับเคลื่อนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาในระดับอำเภอ สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษา มีความเป็นเอกภาพในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ในอากาสนี้ นางสาววาสนา แก้วจันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า อุปนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมอความารีน โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผลการร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 16:22:20 อ่านแล้ว 62
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.