ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สพม.สน กลุ่มคัดเลือกที่ 3 ฉบับที่ 416/2565


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สพม.สน กลุ่มคัดเลือกที่ 3 ในโอกาสนี้ นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการแข่งขันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตามความถนัด ความสนใจ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ผลการร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:Adunwit Srisathan/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 16:27:20 อ่านแล้ว 72
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.