ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดอาคารเรียน 216 ก ของโรงเรียนพพรรณาวุฒาจารย์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดอาคารเรียน 216 ก ของโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จำนวน 75 ราย รายละเอียดดังแนบ

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 15 ธันวาคม 2565    เวลา 14:28:33 อ่านแล้ว 262
ผู้โพสท์ - นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.