ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

กรอบคุณธรรม


กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 16 ธันวาคม 2565    เวลา 11:55:36 อ่านแล้ว 72
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.