ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประเมิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร


วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประเมิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ศูนย์จัดการน้ำ องค์อการบริการส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 

 
 
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 19 มกราคม 2566    เวลา 13:18:25 อ่านแล้ว 32
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.