ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน


วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุรพร พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางมณีรัตน์ พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางพนารัตน์ ทิพย์เสนา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 20 มกราคม 2566    เวลา 14:46:35 อ่านแล้ว 36
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.