ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล


- วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  โดย ดร.ยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ผู้บริหารโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ร่วมการต้อนรับ ณ โดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ท่านมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้ตรวจเยี่ยมบูทนิทรรศการผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโอกาสต่าง ๆ และชื่นชมนักเรียนที่กล้าแสดงศักยภาพ ด้วยความรู้ความสามารถที่ศึกษาจนเกิดเป็นผลงานของนักเรียน ตลอดจนชื่นชมผู้บริหาร คุณครูที่มีส่วนร่วมในการปลูกฝังค่านิยมในสิ่งที่ดี สร้างพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ

 
 
 
   
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 23 มกราคม 2566    เวลา 13:35:33 อ่านแล้ว 27
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.