ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขขตขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)


- วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขขตขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ณ หอประชุมพังโคนวิทย์รวมใจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 24 มกราคม 2566    เวลา 10:52:12 อ่านแล้ว 29
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.