ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในงานสถานปนาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครบรอบ ๔๐ ปี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา


วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในงานสถานปนาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครบรอบ ๔๐ ปี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยมี นางสาวสมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมการต้อนรับและร่วมพิธี ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ภายหลังเสร็จใสิ้นพิธีทำบุญตักบาตร นายมงคลชัย รัตนอ่อน ได้มอบโล่เกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ที่ได้รับรางวัลในวาระและโอกาสต่าง ๆ

 
 
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 27 มกราคม 2566    เวลา 13:34:55 อ่านแล้ว 40
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.