ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

1.แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา


1.แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน" 2. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โครงการ"พาน้องกลับมาเรียน"

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 27 มกราคม 2566    เวลา 14:07:59 อ่านแล้ว 60
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชราภรณ์ ประเทพา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.