ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

มอบทุนโครงการทุนเสมอภาค


ในวัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566 ท่านผู้อำนวยการชวลิต อวนป้อง ได้มอบทุนการศึกษาโครงการทุนเสมอภาค (โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข) Conditional Cash Transfer แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยาวิทยา ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 30 มกราคม 2566    เวลา 13:31:53 อ่านแล้ว 42
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.