ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โครงการทัศนศึกษาโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.สน ระดับชั้น ม.3/1 ฉบับ 448/2566


เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ครูประพิณ โคตรชมภู และนางสาวกัญชริญา พุทธจันทร์ ครูประจำชั้นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ดำเนินการโครงการทัศนศึกษาโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามความต้องการของผู้เรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 09:24:21 อ่านแล้ว 32
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.