ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล


วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล โดยมีนายสุนทร ศรีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมการต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม ซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครู ตลอดจนชื่นชม นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ในการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ การประกวดร้องเพลงสากล ประเภท ชาย ซึ่งในครั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมและชื่นชมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนว่ามีความสะอาดน่าอยู่ น่าเรียน และให้กำลังใจในการพัฒนาการศึกษา และจัดการเรียนการสอนของคุณครู เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทางด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
 

 
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 17:38:34 อ่านแล้ว 50
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.