ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าว หน่วยตรสจสอบภายใน


หน่วยตรวจสอบภายในได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติด้านการเงิน การบัญขี การพัสดุ แลับริหารงานงบประมาณ ที่โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 14:28:53 อ่านแล้ว 68
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน
หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.