ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นายวิชาญ เกษเพชร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในการต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลับราชภัฏสกลนคร ในการลงพื้นที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับดับบัณ


วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.  นายวิชาญ เกษเพชร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในการต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลับราชภัฏสกลนคร ในการลงพื้นที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาบริหารการศึกษา โดยมี นายบุญธรรม อ้วนกันยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมการต้อนรับ ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
 

 
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 10:52:38 อ่านแล้ว 67
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.