ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศประกวดราซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฺe-bidding)


ประกาศประกวดราซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฺe-bidding)

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 14:05:41 อ่านแล้ว 52
ผู้โพสท์ - นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.